۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

در باره روز جهانی زندانیان سیاسی

در این شکی نیست که بسیاری از روزهای مبارزاتی ثبت شده در روزشمار، تاریخ مبارزاتی را می توان برای آزاد سازی زندانیان سیاسی وهمبستگی با زندانیان سیاسی را نامگذاری کرد.

در سال 1996 لیبرتاد که توان و قدرت سیاسی مطرحی داشت باهمراهی گروه کمکهای سرخ روز - 18 مارس- را بعنوان روز زندانیان سیاسی اعلام کردند . گروه کمکهای سرخ در سال 1923 -18مارس - را بعنوان روز زندانیان سیاسی مطرح کرده بود .

از آنجایی که لیبرتاد نتوانست بعد از آپریل 1999 یعنی بعد از کنفرانس بین المللی در برلین ، وظایف خود را به پیش ببرد و لیبرتاد در درون دچار بحرانهای سیاسی وتشکیلاتی گردید. این تشکیلات عملا نتوانست خود را بازسازی کند واز وظایف بین المللی که بعهده گرفته بود باز ماند ودر حال حاضر 18 مارس بنوعی مطرح کردن خود لیبرتاد، چند شقه وبخشا پر از انحراف سیاسی می باشد .

هرچند که امسال 2010 در برخی شهرها از جمله درسدن ،اشتوتگارد ،هانور وبرلین به شکل های نشست ،واکسیون برنامه هایی را در نظر گرفتند که تنها در برگیرنده چند گروه محدود آلمانی می باشد . این شامل گروهای بیشمار آلمانی نیست که این روز را به رسمیت بشمارند .

ازآنجایی که همگان اطلاع داریم بر سر تعیین روز زندانیان سیاسی ،چه در سطح آلمان و چه در سطح جهان هیچ توافقی نشده است وبه هیچ ملیتی یا هیچ شخصیتی در کنفرانس هایی که شرکت کردم ارتباط نداشت و ندارد.بله چند واقعیت موجود است ، بخشی از گروههای جهانی مایلند (البته بطور جدی)که روز 17 آپریل یعنی روز همبستگی با زندانیان سیاسی در فلسطین به روز زندانیان سیاسی نامیده شود.

بخشی دیگر روزهای کشتار زندانیان سیاسی تثبیت شده در تاریخ سیاسی آن کشور را مد نظر دارند، بعنوان مثال گروه هایی از کشور ترکیه مایلند روز 18 دسامبر یرای این روز نامیده شود .

ودر آخر،بخش بزرگی از گروههای جهانی برایشان فرقی ندارد 18 مارس ،17آپریل وووونامگذاری شود برای آنان این اهمییت دارد که چگونه می توان این را میسر کرد تا زندانیانی که مبارزات آزادیخواهانه شان جنایت محسوب می شود ودر بازداشتگاهها ویا در انواع واقسام لیست های سیاه قرار دارند ،چگونه برای آزادیشان تلاش واقعی کرد وبا آنان ومبارزاتشان اعلام همبستگی نه صوری بلکه عملی وپیگیر انجام داد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر