۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

گزارش تظاهرات ضد کنفرانس سران سرمایه داری جهانی ( کنفرانس کلیما – کنفرانس محیط زیست – )

یک جهان بر علیه سرمایه داری جهانی و حضور نماینده رژیم جمهوری اسلامی – احمدی نژاد – در کنفرانس محیط زیست دسامبر 2009 در کپنهاک – دانمارک
http://www.cpiran.org/h09/mina.pdf

http://www.lajvar.se/khareji/konfranse-kopenhag-09.pd

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=257
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20091215005137/Tazahorat%20Copenhagen.pdf
http://www.irannewsreport.com/kopenhak2009.doc

روز جمعه 11.12.2009 /74 نفر از مخالفین کنفرانس سران سرمایه داری توسط پلیس دانمارک دستگیر شدند ، 6 نفر از دستگیر شده گان روز شنبه 12.12.2009 به دادگاه رفته اند.
REFUGEES ,MIGRANTS
WELCOME
ترجمه وعکس از سایت های آلترناتیو جهانی
مینا زرین

۱ نظر:

 1. درود
  تلاش مذبوحانه کودتاچیان به این امید صورت گرفته است که شکافی در میان سبزها ایجاد کنند. بر طبق سناریوی آنها، سبزها در واکنش به مانور رسانه ای در خصوص عکس پاره شده آیت الله خمینی، یا سکوت میکنند، یا این که دو دسته میشوند. اگر سبزها سکوت کنند، رهبر نظام و سایر کودتاچیان به عنوان مدعی وارد عرصه میشوند و به رهبران جنبش حمله میکنند و مقدمه سرکوب اعتراضات و دستگیری منتخبان ملت فراهم میشود. اما اگر سبزها بخواهند واکنش نشان دهند، تفاوت و تنوع عقاید در مورد آیت الله خمینی، باعث دو دستگی در میان سبزها میشود و کودتاچیان که بعد از این همه سرکوب و خشونت ناکام مانده اند، میتوانند اولین شکاف را در مجموعه هوادارن جنبش سبز ایجاد کنند.
  اما در سوی مقابل حرکتی هوشمندانه شکل گرفته است که میتواند رشد جنبش سبز را تضمین و سقوط دولت کودتا را اجتناب ناپذیر کند. سران جنبش با تقاضای مجوز برای راهپیمایی یک بدل هوشمندانه در برابر حمله کودتاچیان رو کردند.
  محرم فرا میرسد و ملت ایران داغدار است؛ ملت ایران سوگوار است، اما ناامید نیست.
  فقط 6 ماه، با هم ایستادیم و نترسیدیم و دیکتاتور را چنان خوار کردیم که امروز خود را در پشت یک عکس پاره شده پنهان کرده است. کودتاچیان ترسیده اند و برای پنهان کردن ترس خود، میخواهند مردم را بترسانند. بزدلان مدعی مدیریت جهان، اکنون به آخر خط رسیده اند و تنها راه بقای خود را در خودزنی و نمایشهای مبتذل خیابانی میبینند. آری، ما ثابت کردیم که این بساط ظلم برچیدنی است. این استبداد حقیر، بی شک رفتنی است و ما تا آخر ایستاده ایم.
  پاینده ایران

  پاسخحذف