۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

گزارش تظاهرات ضد کنفرانس سران سرمایه داری جهانی ( کنفرانس کلیما – کنفرانس محیط زیست – )

یک جهان بر علیه سرمایه داری جهانی و حضور نماینده رژیم جمهوری اسلامی – احمدی نژاد – در کنفرانس محیط زیست دسامبر 2009 در کپنهاک – دانمارک .

http://www.cpiran.org/h09/mina.pdf

http://www.lajvar.se/khareji/konfranse-kopenhag-09.pdf

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20091215005137/Tazahorat%20Copenhagen.pdf

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=25713

http://www.irannewsreport.com/kopenhak2009.doc

روز جمعه 11.12.2009 /74 نفر از مخالفین کنفرانس سران سرمایه داری توسط پلیس دانمارک دستگیر شدند ، 6 نفر از دستگیر شده گان روز شنبه 12.12.2009 به دادگاه رفته اند.

جهانی ترجمه وعکس از سایت های آلترناتیو
مینا زرین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر