۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه

اعدام و گرفتن حق زندگی را متوقف کنیم آهای چشمان بیدار ما مسؤلیم ..دراعتراض به اعدام های اخیر در کردستان بلوچستان و خوزستان...

،حقوق بشر در ادعا و واقعیت سخنرانی به زبان آلمانی

 der Menschenrechte zwischen Anspruch und Wirklichkeit!!!!

 10. Dezember der Internationaler Tag der Menschenrechte,

  
10 دسامبر روز جهانی حقوق انسانی و بشر می باشد نگاه کنید از قولهایی که در این منشور داده شده و  گفته شده تا واقعیت هایی که در قرن 21 در ایران ،چین و امریکا و عربستان سعودی و غیره شاهدش هستیم دولتها چه  حقوق بشری نشان دادند که ....دولتها را سرنگون کنیم ...... 
آیا می دانید  بالغو مجازات اعدام و نهادينه كردن حقوق انساني و احترام به حقوق انسان واحترام به زندگی در جامعه‌ رشد و تکامل می یابد !!!!!!!
 به همین منظور بایستی مجازات اعدام ونقض حقوق انسانی از قوانین تمامی "دولت ها " برداشته شودو برای پایان بخشیدن و رهائی از قصاص و سنگسار، قتل و اعدام دهها و صدها زندانی محکوم به مرگ به هر دلیل.... سیاسی و غیر سیاسی ، جنسی، ملی ،مذهبی، روابط هم جنس گرایانه، رابطه جنسى خارج از ازدواج و روابط طبیعی جنسی ، حریم های شخصی و اقشار نابود شده اجتماعی همچون معتادین وقتل عمدی( زن ومرد کشی )مبارزه کنیم .ضرورت طرح خواست لغو مجازات اعدام نه تنها در امروز ایران حیاتی و مهم است بلکه برای آینده جامعه ایران که بدور از قتل و جنایت، سرکوب و اختناق، زندان و شکنجه وناهنجاریهای اجتماعی ، امری حیاتی و تعیین کننده است...

اعدام و گرفتن حق زندگی را متوقف کنیم تا نسل امروزی و فردایی بتواند زندگی را بچشد و مبارزه سیاسی را بر ترس و شکنجه و مجازات اعدام جایگزین کند اهای چشمان بیدار ما مسؤلیم .....

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.....زندانها را تخریب کنیم ....
نه به اعدام ،نه به شکنجه ،نه به زندان دراعتراض به اعدام های اخیر در کردستان بلوچستان و خوزستان
!!!!و به عدام های 35 ساله رژیم جنایتکار اعتراض کنیم جان شیرینی در خطر است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر