۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

30th October, International day against execution in Iran

http://www.adpi.net/index.htm Let’s stand up against the Islamic Republic Crime Machine!
30th October, International day against execution in Iran
عليه ماشين جنايت حكومت اسلامي بپا خيزيم!
روز ۳۰ اکتبر روز اعتراض جهانی علیه اعدام در ایران
۱۳ اکتبر ۲۰۰۹- ۲۱ مهر ۱۳۸۸

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر