۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

آیا برای لغو مجازات اعدام ونابودی انسانها، فرهنگ سازی شده است!

اقدام و مبارزه‌ برای الغای مجازات اعدام در ايران در همين شرايط لازم است. چنانچه‌ چنين مجازاتی را در ايران نمی‌داشتيم،هزاران انسان شریف وآگاه در کشتارهای جمعی اعدام نمی شدند واکنون چون زنده گان حق حیات را دارا بودند وای کاش چنین می بود !!!
اعدامها را متوقف کنیم!!
بایستی ازهمین امروز،مجازات اعدام ا ز قوانین تمامی "دولت ها " برداشته شودو برای پایان بخشیدن و رهائی از قصاص و سنگسار، قتل و اعدام دهها و صدها زندانی محکوم به مرگ به هر دلیل.... سیاسی و غیر سیاسی ، جنسی، ملی ،مذهبی، نژادی، روابط هم جنس گرایانه، رابطه جنسى خارج از ازدواج و روابط طبیعی جنسی ، حریم های شخصی و اقشار نابود شده اجتماعی همچون معتادین وقتل عمدی( زن ومرد کشی )مبارزه کنیم .ضرورت طرح خواست لغو مجازات اعدام نه تنها در امروز ایران حیاتی و مهم است بلکه برای آینده جامعه ایران که بدور از قتل و جنایت، سرکوب و اختناق، زندان و شکنجه وناهنجاریهای اجتماعی ، امری حیاتی و تعیین کننده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر