۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

سخنرانی مینا زرین درباره زندگی ومبارزه درتبعید درپنجمین سالگرد فرهاد شریعت ازمبارزان آزادیخواه درتبعید!

زندگی شلاق وار در تبعید بر جان آدمی می نهد و همچون زخمی باز و گشوده در هر روزه زندگی
شیاری عمیق بر جان ،باقی می گذارد .جانی که گاه خسته ، عصیانگرو عاشق، گاه آرام ،درون گرا و گاه آسیب دیده،دل تنگ برای تعلقات به جا مانده اش وگاه با حسی تحقیر وتبعیض آمیزیعنی شهروندی درجه دو وشاید گاها جستجوگر ومیل به برجسته کردن ارزش های گذشته خود را دارد.

این گامهای هر روزه زندگی در تبعید است که - انسان - بارها و بارها خود را مرور می کند. وتبعیدی را مجبور و ناگزیر می کند به موضوعاتی چون بحران هویت، بحران دو جنس، فشار سنت­، ویرانی­ روزمره­گی، اختلاف نسل ها، کسب و تقویت هویت پیشین ، احساس شکست وسرخورده گی و بیهوده­گی درمکان زندگی،بحران و فشار، تقدس­های کنترل کننده پدر- ومردسالاری، وشورش زنانه­گی چه درخانواده وچه درجامعه بپردازد!دراین گیر ودار وگریز ، ناگزیر_ تبعیدی با شرکت وفعالیت در شبکه ها وارتباطات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی سهم بسزائی را ایفا می کند .در این گذر چالش و کشاکش فرد تبعیدی یا شبکه اجتماعی ناگزیراست تاثیرات ، بازتاب و همچنین نقاط ضعف وقوت موضوعات اشاره شده دربالا را بازنگری ، بازبینی و خود رادرمقام مسئول وپاسخگو بداند . وبا ارزش­های اجتماعی بدست آمده، دستکم بدون خود فریبی ، با رویارویی شجاعانه ایی با آن­ها دست وپنجه نرم کند و بایستی راهکارهای مناسبی را جستجو کند .

متن کامل مقاله در سایت های زیربن به چاپ رسیده است .
http://www.azadi-b.com/J/2009/11/post_484.html

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20091118092318/20091118092318.html

http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-15-18-26-32/5154-2009-11-
18-03-17-08
http://www.didgah.net/

http://mobarez.web.surftown.se/?p=2859

http://www.communshoura.com/

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=6719


http://p111272.typo3server.info/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=6128&tx_ttnews[backPid]
=23&cHash=b9bb96c670

http://www.cinemaye-azad.com/pdf/mina%20zarin%20.pdf

۱ نظر:

  1. ما همه وبلاگ نویسان و همه فعالين حقوق بشر و سازمانهاي حقوق بشر را به پیوستن به این کمپين و به اقدام فوری برای توقف مجازات اعدام در ایران به طور کلی و توقف مجازات اعدام محمد رضا علی زمانی, آرش رحمانی پور؛ رضا خادمی, حامد روحي نژاد و ناصرعبدالحسینی به طور اخص فرا می‌خوانیم . .

    پاسخحذف