۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

پیام مومیا ابو جمال - زندانی سیاسی در آمریکای شمالی - به کنفرانس رزا لوکزامبورک از طریق ویدیو پخش شد. Samiya دختر مومیا و Frances Goldin's از فعالینی که برای آزادی مومیا مبارزه می کند، پیام مومیا ابو جمال را از طریق ویدیو به کنفرانس انتقال دادند

۱ نظر: