۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

چه بی دریغ و عاشقانه پروین بهداروند به افراد زخمی یاری می رساند ......از او سنگ قبری داریم ..اعدامش کردند تاریخ اعدام !!!!!!



پروین بهداروند دختر جوانی( پرستار بود) از مسجدسلیمان که سر پرستی خانواده ی فقیرش را نیز به عهده داشت . اوهرگز به خاطر نیاز فامیل دست از عشق و وفاداری به همراهانش و هم طبقه اش برنداشت و چه بی دریغ و عاشقانه به زخمی ها کمک می کرد و هر آنچه از دستش بر می آمد در خدمت به حرکت مردمی انجام می داد. او به دلیل فراری دادن یک زندانی توسط جلادان جمهوری جرم و جنایت اعدام شد. یادش هرگز از دلمان نرود.
("اﻱ ﺩﻭﺳﺖ, ﺩﻭﺳﺖ, ﺩﻭﺳﺖ 
ﺩﻟﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻮﺧﺖ
ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ, ﭘﺮ ﻛﺎﺭ, ﭘﺮ ﺗﻼﺵ, ﻣﺴﻮﻝ ;...ﺑﺎ ﺁﻥ ﺟﺜﻪ ي ﻇﺮﻳﻒ, ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ, ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﺖ , ﺑﻌﺪ اﺯ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻩ ﺩﻧﻴﺎ.." زهر
ه )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر