۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

به یاد پدری از تبار مرداد سیاه 32 وانسان درد کشیده وبا مسولیت دهه 60


مینا زرین: !یکی از تلاشگران انسانی به خاک سپرده شد


 به یاد پدری از تبار مرداد سیاه  32 وانسان درد کشیده وبا مسولیت دهه 60       

یاد آوری او

در روند آموزن ها و آموزش های زندگی تصویرهای انسانی را برایم فراهم  آورد که رنگ و بوی روشنی و سنجیدگی وپیوندهای منطقی را برای رفتارهایی که آهنگ ضرباتش زایش ،مرگ و خواست ،اندیشه ها وباورها بود به سخن پرداخت .او پژمردگیها را نشان میداد و خود در جنبش ، بانگ و نوا  داد می زد و باز می غرید . خود دربدری بسیاری  کشید و باز رنج و بدبختی ،پیشرفت و بهروزی را در محیطش در داده های دانش و ادب وهنر و مبارزه  آموزاند .

این پدرخوب انسانی، گاه سرکوفته شد ،گاه  خیز ،غران و گاه درسیاه  سال 60  ، از بی خبری دختر دستگیر شده اش در مرده شور خانه ها ،کلانتریها ،کمیته ها وپاسگاههای حومه تهران بدنبال دختر گم شده اش گردید و گاه به خود سرکوفت زد که چرا من را با این راه سخت و پر خطر آشنا کرده است . وباز سالها در دوران گوهردشت و قزلحصار در جلوی زندانها به سخن پرداخت ویاد ها و فراموشی وگسست را در جلوی زندانها بدون ترس ازچیزهایی  بنام  میهن ،ملت ،دین ،خدا که پاسداران و زندانبان ها به تن کرده بودند و شمشیر ها را بروی زندانیان دهه 60 بسته بودند ،بدون ترس و با مسولیت سخن گفت  واعتراض کرد  .او شخصیتی خوشنام و مستقل بود هر چه بدست می آورد با مستمندان تقسیم میکرد و ستم را با اعماق وجود درک کرده بود.درسال 59 اعدامی داد و نوه های داماد و دختر دیگرش را با غرور بزرگ کرد و چقدر در این اداره و آن اداره امنیتی تحقیر شد و رنج کشید . پدرم  امروز آرام آرمیده است . او با حضور 1000نفر انسان به خاک سپرده شد ،سهم من تبعیدی از خاک سپاری نوشته ایی است که بیادش می نویسم و بیادش که در سالهای تباهی وسیاهکاری بعد از مردادسیاه 1332 تن به سازش روزگار نداد .او یک معترض ماند ،وخواهد ماند
یاد او و یاد پدرم را در تبعید با مرگ هیچ عزیزی باور نمی کنم گرامی میدارم
مینا زرین
 سایت آزادی بیان 

سایت گزارشگران 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر