۱۳۸۸ مهر ۲, پنجشنبه

9 سال در زندانهاي قرون وسطائي رژيم اسلامي، مينا زرين در گفتگو با مينوهمتي حقايق بيشتري را بازگو ميکند

٩ سال در زندانهاي قرون وسطائي رژيم اسلامي، مينا زرين در گفتگو با مينوهمتي حقايق بيشتري را بازگو ميکند مينا زرين در اين يادآوري تلخ از جمله نقشي را که محسن مخلباف در زندانها بعهده داشت بياد ميآورد ....
. http://www.youtube.com/watch?v=04a5Q2y5JJ8

http://twitter.com/azady_/status/4484456990 ترجمه مصاحبه به آلمانی

http://eshterak-matalbejadid1.blogspot.com/2009/09/blog-post_6686.html

http://rahaizantv.blogspot.com/2009/08/mino-hemati-interviews-mina-zarrin-she.html

RahaiZan TV Mino Hemati interviews Mina Zarrin, she talks about her experience of years in Islamic Regim's prisons, she recalls Makhmalbaf as well

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر