۱۳۸۸ مهر ۱۳, دوشنبه

سوالات گزارشگران از مينا زرين

http://www.pwoiran.com/hadafe%20regime.htm
کشتارهای دسته جمعی در سال 60 از لحاظ زمانی در راستای سرکوب قیام بهمن و جنبشهای اجتماعی برای رژیم دارای اهمیت خاصی بود ، کشتار سال 60 گامی برای تثبیت دستگاه سرکوب رژیم و در تداوم آن کلیت اش بود. کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در شرایطی بوقوع پیوست که رژیم جمهوری اسلامی به اهداف ارتجاعی اش در جنگ ایران و عراق نرسیده بود ،کشتار زندانیان سیاسی که در یک جنگ نابرابر در چنگال رژیم بودند ، حربه ای برای ایجاد هر چه بیشتر جو ترس ، ارعاب و به عقب نشاندن جنبش های اجتماعی که به بهانه جنگ سرکوب شده بودند، صورت گرفت.از طرف دیگر، رژیم جمهوری اسلامی، وجود هزاران زندانی سیاسی با تجربه و آبدیده شده در عرصه مبارزاتی ، که دوره زندان خود را به اتمام رسانده بودند و در صورت آزادی ، خطری برای رژیم محسوب می شدند را تحمل نکرد و در یک کشتار جمعی در تابستان سال 67 از بین برد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر