۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

مبارز مشترک علیه لیست سیاه و پایان دادن و ضربه زدن به سرمایه داریhttp://www.internationaltforum.dk/Conference-Antiimperialist

کنفرانس بین المللی ضد امپریالیستی در کپنهاک دانمارک
کنفرانس بین المللی ضد امپریالیستی در کپنهاک دانمارک روز یکشنبه با شرکت مصر ،فلسطین ،باسک اسپانیا،کلمبیا ،دانمارک ،آلمان ،فیلیپین ،ایرلند وپیامی از ایران در پانل های مختلف بپایان رسید یکی از دستاوردهای این پانل ها مبارز مشترک علیه لیست سیاه و پایان دادن و ضربه زدن به سرمایه داری در حضوری فعال در کشورهای مختلف بود و همچنین همبستگی بین المللی با تمامی زندانیان سیاسی در جهان که هم اکنون در زندانها سرکوب می شوند در این راستا اینترناشنال فروم پیامی را در دستور کار قرار داد از نظر من شرکت در این کنفرانس ها بما می فهماند رژیم های امپریالیستی آمریکا،کانادا،آلمان،دانمارک ،اسپانیا ....چگونه با دادن امکانات مالی که در راستای سیاست نیولیبرالی است سعی بر انهدام مبارزات سیاسی و رادیکال را داردو چگونه این سیستم سعی دارد در حین که پلیس و دستگاه سرکوب را بیشتر سازمانده هی می کند از طرفی با سیاست های مالی خود اپوزیسیون سازی راه می اندازد و چگونه سدها و موانع ایجاد می کند واز طرفی تیم های ترور را در فلسطین،باسک ،کلمبیا ووووراه می اندازد هشیاری این کنفرانس از این بود که به خود اعتماد کنیم وفعالیتهای زیرزمینی را در راستای فعالیتهای دیگر پیش ببریم این درک و باوری بود که من در این 2روز کنفرانس درک کردم Liebe Freunde und Kameraden. Wir haben nun das Ende dieses fruchtbare Konferenz erreicht.Lasst uns innehalten und Ehre und Gedenken an die politischen Gefangenen im Gefängnis somdøde unter Folter, hängen, Ausführung, Krankheit und Selbstmord als Folge des schrecklichen und erniedrigenden Leben sie henlever im Gefängnis. In den letzten drei Tagen haben wir gehört, Geschichten über das Leiden der politischen Gefangenen unterworfen sind (...) Iran, Baskenland, der Türkei, Kurdistan, Palästina, Kolumbien, Dänemark, Mexiko, den Philippinen und USA.Vi trauern um die unmenschlichen Bedingungen und Todesfälle in den Gefängnissen . Aber durch den stolzen Widerstand als politische Gefangene und ihre Familien Chemikalien und Verbündeten gemacht haben, sind wir inspiriert, unsere Trauer und Wut in einen organisierten Widerstand drehen gegen die Ausbeuter und Unterdrücker. "
CT Tabuga nahmen an der Kتا 

Conference: Antiimperialist Struggle

Revolts against injustice continue! International Forum has invited comrades from different parts of the world to come and talk about their experiences in the antiimperialist struggle.
Programme
Saturday October 27th
10.00 – 10.30 Welcome
10.30 – 1130 Mamdouh Habashi: Antiimperialist struggle worldwide and the Arab Revolt
11.30 – 11.45 Break
11.45 – 12.45 Colombia: Antiimperialist struggle in Colombia and the region after 9/11
12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.45 Palestine: Omar Shehade: The Palestinian Liberation Struggle in the light of the War on Terror and the Arab Revolt
14.45 – 15.00 Break
15.00 – 16.00 Philippines Rio Mondelo: The antiimperialist struggle in the Philippines and the region after 9/11
16.00 – 16.15 Break
16.15 – 17.45 Panel Debate among the four speakers: The continued anti-imperialist struggle – Questions from the floor
19.00 – 21.00 Dinner
21.00 – 02.00 Party: Boycott Israel and International Solidarity Movement, Denmark celebrate their 10 Year Anniversary. Music Bands (Darg Team and others) and DJ Mescal
Sunday October 28th
10.00 – 11.00 Coffee/tea
11.00 -12.00 Denmark: Antiimperialist struggle and the struggle against the terror-laws in Denmark by Internationalt Forum activist
12.00 – 12.15 Break
12.15 – 13.15 Germany: Militant struggle in the imperialist centres and the situation today.
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Ireland: Antiimperialist struggle in Ireland – before and after the peace proces - and the situation today
15.00 – 15.15 Break
15.15 -16.15 Basque Country: Antiimperialist struggle in the Basque Country – before and after the lay down of weapons – and the situation today
16.15 – 16.30 Break
16.30 – 18.00 Panel Debate among the four speakers: The continued antiimperialist struggle – Questions from the floor.
End of conferenceنوشته ایی دیگر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر