۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

پيام زندانيان سياسي سابق گردآمده حول گفتگوهاي زندان به کنفرانس« پلاتفرم بین المللی علیه ایزولاسیون »توسط مینا زرین

http://www.dialogt.org/image/zendan_international/konferanz_aten.html
خلاصه برنامه و نکاتی در باره پلاتفرم بین المللی علیه ایزلاسیون

متن زیرتوسط مینا زرین به زبان آلمانی در تاریخ 16دسامبر2006 در پنجمین کنفرانس بین المللی علیه ایزولاسیون در آتن بیان گردید پيام زندانيان سياسي سابق گردآمده حول گفتگوهاي زندان به کنفرانس« پلاتفرم بین المللی علیه ایزولاسیون »

متن آلمانی http://www.dialogt.org/deutsch/Art/groessbootschaft.htm

متن فارسیhttp://www.ashti.nu/feb07/07-02-16c.htm

درود بر تمامي زندانيان سياسي در سرتاسر جهان
سخنم را با نام کساني آغاز مي کنم که براي رهايي انسان ها يک لحظه درنگ نکردند و براي شرافت انساني حتي از جانشان نيزگذشتند. با نام تمام زندانيان سياسي، چه آنان که ديگر در ميانمان نيستند و چه آناني که هنوز هم در سياهچال هاي جانيان حاکم بر جهان به مقاومت مي پردازند..
و با درود به دست اندرکاران و شما، شرکت کنندگان اين کنفرانس که مي خواهيد صداي رساي زندانيان سياسي در سرتاسر جهان باشيد. به خصوص در شرايطي که فرهنگ دروغ، فريبکاري، جنگ و جنايت به يگانه فرهنگ حاکم بر جهان تبديل شده است.
من از جانب تعدادي از زندانيان سياسي سابق ايران سخن مي گويم که سالياني دراز و به عبارتي بهترين سال هاي عمر خود را در مخوف ترين زندانهاي موجود، زندان هاي سياسي ايران سپري کردند.

گزارش پنجمين پلاتفرم بين المللي عليه ايزولاسيون از تاريخ ۱۵ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶ دردانشکده اقتصاد آتن

http://www.dialogt.org/image/zendan_international/gozaresh_younan.pdf
طبق برنامه اعلام شده، اولين سمينار پلاتفرم بين المللي ، تحت نام " دادگاههاي سياسي و جنائي کردن مبارزه دمکراتيک "
و " قانون عليه تروريسم " در دستور کار قرار گرفت. نمايندگان ۴ کشور ترکيه ، بلژيک ، يونان و ايتاليا در ارتباط با تم
سمينار سخنراني کردند.

مينا زرين نمايندۀ گفتگوهاي زندان، اوضاع سياسي و وضعيت حاکم بر زندانهاي ايران ، اوضاع جهاني و سياستهاي
امپرياليستي را در سطح بين المللي ،بخصوص در خاورميانه را تشريح کرد و از اهداف امپرياليستها در منقطه پرده بر داشت
و در پايان سخنراني خود ۸ پيشنهاد مشخص در ارتباط با همکاري مشترک نيروهاي چپ جهاني ،عليه امپرياليسم و
ارتجاع، در سطح جهان به شرکت کننده گان در پلاتفرم بين المللي عليه ايزلاسيون ارائه کرد.

http://www.ipai-isolation.info/report-of-the-v-international-symposiumathens-2006/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر